Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home Akce školy Školní rok 2014/2015 Týden prevence

Týden prevence

Tisk PDF

V týdnu od 3. 11. do 7. 11. 2014 proběhl na 1. stupni naší školy „Týden prevence“.

Během tohoto týdne jsme se zaměřili na prevenci šikany, snadnější zapojení nového žáka mezi děti, eliminace posměchu na základě odlišností, uvědomění si vlastních hodnot a přání s ohledem na hodnoty a přání okolí aj. dle rizikových faktorů v  každé třídě. Povídali jsme si s dětmi o možných rizicích při cestě do školy a hrách na veřejných prostranstvích bez dohledu rodičů (např. nabízení sladkostí, kontakt s cizími lidmi, frekventované ulice, křižovatky aj.).

Hráli jsme hry a dělali různé aktivity na rozvoj spolupráce, komunikace, důvěry a sebepoznání (např. Strážný anděl, Pravda a lež, Vláčky, Pavoučí síť, Stromeček splněných přání, Jak se znám, Koště, Upír aj.). 5. ročníky shlédly foto – seriály.

Zjišťovali jsme vztahy ve třídě pomoci rozhovoru. Během listopadu ještě proběhne ve

3. – 5. třídách dotazníkové šetření na odhalení případné šikany a v 2. ročnících na zjištění klimatu ve třídě. Dále  jsme zpracovávali výtvarné projekty na téma „Vlak splněných přání“.

Děkuji všem pedagogům.

Vypracovala: Mgr. Jitka Koubová