Fakultní základní škola Olomouc

Jste zde: Home Aktuality Pololetní klasifikace - Hel.

Pololetní klasifikace - Hel.

Tisk PDF

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Vlády ČR ze  dne 7. 1. 2021 o prodloužení stávajících opatření
do 22. 1. 2021 pokračujeme i  nadále v současném způsobu výuky beze změn, to znamená prezenční výuka v 1. a 2. ročnících a distanční výuka od 3. do 9. ročníků.

Pololetní klasifikace se uskuteční ve všech ročnících formou známek.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci neproběhnou ve všech třídách klasické třídní schůzky.

Jako alternativu nabízíme možnost projednání pololetní klasifikace formou individuálních setkání. Rodiče, kteří budou mít o tyto konzultace zájem, se jednotlivým vyučujícím ozvou
e-mailem a ti zvolí vhodnou formu on-line komunikace ( e-mail, telefon) nebo individuální osobní setkání.

Klasifikace včetně udělení výchovných opatření a absence bude uzavřena ve středu dne
20. 1. 2021.

Pokud budou školy uzavřeny tak jako dosud i v době předávání výpisů z vysvědčení, budou výpisy z vysvědčení  v  1. a 2. ročníku předány žákům dne 28. 1. 2021.
Žákům 3. až 9. ročníků budou výpisy z vysvědčení předány nejpozději třetí vyučovací den
po nástupu žáků do školy.

Škola má v tomto případě povinnost seznámit vás jako zákonné zástupce s výsledky vzdělávání vašich dětí za 1. pololetí. Toto bude uskutečněno v období od 26.  do 28. 1. 2021 prostřednictvím školního systému Bakaláři.

 

Vedení školy